Privacybeleid

Wie we zijn

Ons site-adres is: https://tlcprofielen.nl.

1. Overview

Dit privacybeleid (dit “Privacybeleid”) beschrijft hoe TLCprofielen (“wij”, “ons” of “TLCprofielen”) informatie onderhoudt, gebruikt en deelt die we mogelijk verzamelen wanneer u onze websites gebruikt op www.tlcprofielen.nl (de “Site”). 

Door gebruik te maken van onze site, erkent u dat u de bepalingen van dit Privacybeleid hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat.

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden hier geplaatst. Als we een belangrijke wijziging aanbrengen in de manier waarop we uw persoonlijke gegevens gebruiken, zullen we de verandering in de site op de voorgrond plaatsen en / of u per e-mail op de hoogte brengen van de wijziging.

TLCprofielen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

TLCprofielen, Holthe 31, 9411 TN Beilen info@tlcprofielen.nl

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

TLCprofielen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze site en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
  • Gegevens van de vragenlijsten die worden ingevuld met als een persoonlijk profiel samen te stellen.
  • Internetbrowser en apparaat type

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze site heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tlcprofielen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

TLCprofielen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het samenstellen van persoonlijke profielen op basis van de door jou ingevulde vragenlijsten.
  • Het beantwoorden van aanvragen.
  • Verzenden van onze nieuwsbrief.
  • Jouw gedrag op de website te analyseren om daarmee de website te verbeteren.
  • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

5. Geautomatiseerde besluitvorming

TLCprofielen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

TLCprofielen bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Als je je hebt afgemeld van onze e-maillijst, dan zorgen wij ervoor dat uw gegevens binnen 100 dagen uit onze systemen worden verwijderd.

Voor de samengestelde persoonlijke profielen geldt dat wij deze gedurende de periode van 1 jaar bewaren. Na deze periode worden de persoonlijke profielen verwijderd. Tenzij je aangeeft dat je jouw profiel eerder wilt laten verwijderen.

7. Delen van persoonsgegevens met derden

TLCprofielen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

TLCprofielen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. TLCprofielen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag op onze site bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tlcprofielen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je om een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

TLCprofielen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@tlcprofielen.nl